Prohlášení k demonstraci Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT)

Taxi Praha s.r.o., Vrchlického 41/9, 150 00 Praha 5, IČO: 25758608, DIČ: CZ25758608

Společnost Taxi Praha s.r.o. nesouhlasí s demonstrací Asociace koncesionářů v taxislužbě. Tuto akci bereme jako nepřiměřenou formu nátlaku. V konečném důsledku jen poškodí pověst taxislužby jako oboru, kterou se naše společnost snaží usilovně zlepšit.

Domníváme se, že snaha o zvýšení maximální ceny není legitimním důvodem k takovému protestu. Společnost Taxi Praha, s.r.o. v tuto chvíli považuje stávajících 28 Kč za kilometr jako přiměřenou hranici, kterou není nutné navyšovat.

Výdělek řidiče taxi se odvíjí nejen od ceny za kilometr, ale i od počtu zakázek v jeho směně. Společnost Taxi Praha s.r.o. je pro své řidiče schopná díky logistice, budování kvality vozového
parku, ale i příkladnému přístupu řidičů k pasažérům zajistit dostatek zakázek. Tedy tolik práce, aby každý jejich ujetý km byl efektivní. Náš systém organizace taxislužby směřuje řidiče hned po ukončení jízdy na další zakázku k nejbližšímu klientovi, který je ve vzdálenosti do pěti minut od vysazení předchozího cestujícího. Jednotlivé jízdy na sebe navazují, a tak má řidič za osmihodinovou směnu zhruba 25 zakázek.

Chápeme, že řidič taxi, který není organizován pod dispečinkem Taxi Praha s.r.o., a který přijímá objednávky pouze „na ulici“, se v současných regulovaných cenách jen velmi těžko uživí. Ujeté kilometry a čas strávený ve vozidle jsou vzhledem k počtu zakázek neefektivní. Když za osmihodinovou pracovní dobu má takový řidič tři zakázky, nemůže si za standardní regulovanou cenu opravdu vydělat. Zvýšení maximální ceny ale není řešením tohoto problému.

Dalšímu důvodu protestu rozumíme. I my nesouhlasíme s nelegálním podnikáním společnosti Uber. Její řidiči vykonávají činnost taxislužby bez příslušné koncese a nesplňují ani další přísná pravidla, která musí splňovat řidiči běžného taxi. Velmi často lidé své příjmy od Uberu ani nepřiznávají a vinou daňových úniků tak na nekalé praktiky této společnosti doplácíme všichni.

Společnost Taxi Praha s.r.o. také požaduje, aby služba Uber byla v ČR zakázána podobně jako v jiných západních zemích. Dáváme ale přednost poctivému a férovému jednání. Stávkovat, blokovat dopravu a brát si tak jako rukojmí nevinné Pražany je přístup, který odsuzujeme.

Za společnost Taxi Praha s.r.o.
Patrik Altman

jednatel
mobil: +420605876548
mail: sekretariat@taxi-praha.cz

www.taxi14007.cz  www.taxi-praha.cz  www.nejlevnejsitaxi.cz  www.mediataxi.cz